Renovatie klimaatinstallatie

 
De klimaatinstallatie van het hoofdkantoor van Royal Haskoning is in 1976 gebouwd met een volledige pneumatische geregelde klimaatinstallatie. De pneumatiek is volledig vervangen door een elektrische bediening. Niet alleen de centrale installaties zijn daarbij vervangen ook alle in de kantoorvertrekken aanwezige pneumatische VAV boxen zijn vervangen door elektrische. Gelijktijdig zijn de wijze van inblaas en afzuig in de vertrekken ingrijpend gewijzigd en is het gerealiseerde klimaatcomfort in de kantoorruimtes aanmerkelijk vergroot. Nieuwe energiezuinige verlichtingsarmaturen geschakeld middels aanwezigheidsdetectie hebben ook het energieverbruik drastisch verminderd.

Tijdens de werkzaamheden is het gehele gebouw in gebruik gebleven. Met een cyclus van 5 kantoorvertrekken per 3 werkdagen zijn alle 270 ruimtes gerenoveerd.

De renovatie heeft in de periode van april t/m december 2005 plaats gevonden.

Het nieuwe installatieconcept, de aanbesteding en de gehele bouwbegeleiding t/m de oplevering zijn door GRE Vastgoedmanagement verzorgd.
© GRE Vastgoedmanagement - opgericht in 2004

Valid HTML 4.01 Transitional